[1]
Anvarovich, T.J. 2023. Surunkali Obstruktiv O‘Pka Kasalliklarini Tashxis Qo‘Yishning Nurli Usullari. Central Asian Journal of Medical and Natural Science. 4, 3 (May 2023), 150-155. DOI:https://doi.org/10.17605/OSF.IO/QP52N.