Main Article Content

Abstract

The nutrient reserves of Zikri Lake are scientifically based on the assimilation nutrients from zooplankton species: daphnia, khidorus, ceriodaphnia, bentes, larvae and plants of khironomit, il, detrit fish larvae and maggats at different stages.

Keywords

Zooplancton zoobenthos kolovratka cladosera copepodа intensive maksimal biomasse production

Article Details

How to Cite
Pardaev Sh.S, E.Sultonov, & X. Raximova. (2022). Data on The Alimentation of Fish Fryies in the Zikri Lake . CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 74-76. Retrieved from https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/780

References

  1. 1. Berg L.S. Malki rib iz basseyna r.Dyushanbinki.Tr. Tadj.eksp.,10. Izd-vo AN SSSR,1932.
  2. 2. Nikol'skiy G.V. Ribi Tadjikistana. Tr. Tadj.bazi AN SSSR, 7, M-L,1937, s 226.
  3. 3. 3.Pardaev Sh. Dinamika razevitiya Acanthodiaptomus denticornis weiz. Daphnia longispina mull. V Nurekskom vodoxranileshe v 1974-1975g.g. V.sb: biologicheskie osnovi ribnogo xozyaystvo vodoyomov Sredney Azii i Kazakstana Iz-vo. «Ilim», Frunze,1978, s 131-137.
  4. 4. Pasuxov O.N. Pitanie molodi sennix rib Arokumskix vodoyomov na rannix etapax razvitiya i stepen' sxodstva ix pishe. Vopros. Ixtiolog,14.3 (86) 1974, s483-491
  5. 5. Yegorova I.V. Pitanie moldix rib v perviy god sushestvovaniya Kuybishevskogo vodoxranilisha. Tr. Tatarsk. Otd. VNIORX, 8.1958.
  6. 6. 6. Abdullaev M.A., Muxammadiev A.M., Niyazov D.S. Pishevie vzaimootnosheniya odnovozrastnix grupp lichinok sazana Pachkamarchkogo vodoxronilishayu Vsb.: Biologicheskie osnovi ribnogo xozyaystva respublik Sredney Azii i Kazaxstana. Izd-vo «Ilim»,2, Ashxabad, 1974, s.4-6